top of page
[後幅] 變 II 女裝 | 青黃色點 | 芥末金色金屬拉鍊

*貨品只包含後

*請多選一件前幅以組合成完整的上衣

 

*塑膠拉鍊不能與金屬拉鍊合併.

[後幅] 變 II 女裝 | 青黃色點 | 芥末金色金屬拉鍊

HK$350.00Price
 •  

    XS S M
  肩闊 14 1/2" 15" 15 1/2"
  胸圍 16" 16 3/4" 17 1/2"
  前幅長度 21" 21 3/4" 22 1/2"
  後幅長度 25" 25 3/4" 26 1/2"