top of page
[後幅] 初 女裝 | 紅色斜紋布 | 深粉紅色金屬拉鍊

*貨品只包含後幅

*請多選一件前幅以組合成完整的上衣

 

*塑膠拉鍊不能與金屬拉鍊合併.

[後幅] 初 女裝 | 紅色斜紋布 | 深粉紅色金屬拉鍊

HK$350.00Price
  •   XS S M
    肩闊 14 1/2" 15" 15 1/2"
    胸圍 16" 16 3/4" 17 1/2"
    前幅長度 21" 21 3/4" 22 1/2"
    後幅長度 25" 25 3/4" 26 1/2"

Contact us

 

MT@PULSEONP.COM

+852 2591 9308